Maria Zemantauski

Seeing Red

04:18
"Alegria"
Maria Zemantauski

Story

From the album of the same name, this song typifies the "Algeria" ensemble sound.